Duurzaamheid

Coca-Cola stelt ambitieuze nieuwe duurzame verpakkingsdoelstellingen voor West-Europa

Coca-Cola kondigt nieuwe doelstellingen aan om actieplan voor duurzaamheid te versnellen.Een van de nieuwe doelen is een versnelling van 50% naar 100% gerecycled of hernieuwbaar materiaal in plastic flessen.

Coca-Cola West-Europa en Coca-Cola European Partners (CCEP) versterken hun ambitie voor een Wereld zonder Afval (World Without Waste) door het tempo van hun gezamenlijk actieplan voor de inzameling, de recycling en het hergebruik van hun verpakkingen op te voeren.

Coca-Cola legt hiermee de lat hoger voor het actieplan voor duurzaamheid voor West-Europa. Dit plan omvat de doelstelling dat Coca-Cola in 2025 een blikje of flesje zal inzamelen voor elk blikje of flesje dat het verkoopt, ervoor zal zorgen dat alle verpakkingen 100% recyclebaar zijn en dat de plastic flessen voor minstens 50% uit gerecycled materiaal zullen worden gemaakt.

Op 3 oktober 2019 kondigden zij nog verdere doelstellingen aan om het traject voor duurzame verpakkingen in West-Europa te versnellen en ervoor te zorgen dat alle verpakkingen worden ingezameld, gerecycled en hergebruikt. Deze doelstellingen omvatten:

  • Werken aan het verwijderen van alle onnodige of slecht te recyclen plastic uit Coca-Cola’s portfolio. Zo kondigde Coca-Cola onlangs aan dat in West-Europa de plastic omverpakking van multipack-blikjes zal worden vervangen door karton. Hierdoor wordt 4.000 ton plastic bespaard in 2020. Daarnaast werden recentelijk de groene flessen van het merk Sprite vervangen door transparante PET-flessen die beter van fles tot fles kunnen worden gerecycled.
  • Werken aan 100% gerecyclede of hernieuwbare materialen in alle plastic flessen, waardoor elk jaar meer dan 200.000 ton nieuw plastic wordt bespaard. Coca-Cola in Nederland bereikt de doelstelling van 50% gerecycled plastic in haar flessen zes jaar eerder dan de aangegeven doelstelling (tegen eind 2019, in plaats van 2025), en gaat de komende tijd bekijken hoe en per wanneer ze het percentage gerecycled en hernieuwbaar materiaal verder kan verhogen. De merken Chaudfontaine, Honest en Glaceau Smartwater maken nog eind dit jaar de overstap naar flessen van 100% gerecycled plastic.
  • Steun aan goed ontworpen statiegeldsystemen in heel West-Europa, waar nog geen alternatief bestaat dat succesvol is gebleken, in lijn met de doelstelling om in 2025 een fles of blikje in te zamelen voor elk verkocht exemplaar. Coca-Cola zal ook goed ontworpen DRS ondersteunen in andere Europese markten, waar er nog geen effectieve alternatieven zijn.
  • Openheid over de ecologische voetafdruk op jaarbasis per verpakkingstype, evenals rapportage over de prestaties ten opzichte van de gestelde toezeggingen en doelstellingen.

Toekomstgerichte oplossingen

Tim Brett, President van Coca-Cola West-Europa: “Te veel grondstoffen worden momenteel als afval weggegooid. We weten dat we meer moeten doen om dit te voorkomen. Onze doelstellingen van vandaag zijn terecht ambitieus. Er is een waardevolle rol weggelegd voor verpakkingen, maar deze moeten altijd worden ingezameld, gerecycled en hergebruikt. Het is ons doel om, in samenwerking met anderen, de term ‘wegwerpplastic’ overbodig te maken, zowel in ons bedrijf als daarbuiten. We willen dit bereiken door al ons plastic en al onze verpakkingen te leveren in een gesloten kringloop.”

In 2019 investeerde Coca-Cola in West-Europa 180 miljoen euro, zowel in zijn activiteiten als in de ontwikkeling van nieuwe verpakkingen en verpakkingsloze oplossingen voor de toekomst.

Fles gemaakt met ingezameld en gerecycled plastic uit zee

Coca-Cola onthulde vandaag zijn allereerste prototype van een fles gemaakt met ingezameld en gerecycled plastic uit zee, waarmee het laat zien dat op een dag zelfs afval uit de oceaan kan worden hergebruikt in gerecyclede verpakkingen voor voedsel en dranken.

Via een samenwerking tussen Ioniqa Technologies, Indorama Ventures, Mares Circulares en The Coca-Cola Company zijn ongeveer 300 prototypen van flessen gemaakt die 25% gerecycled plastic* uit zwerfvuil uit de Middellandse Zee en van haar stranden bevat. De flessen zijn ontworpen en ontwikkeld om het potentieel van revolutionaire verbeterde recyclingtechnologieën aan te tonen. Deze technologieën kunnen gebruikte plastics van elke kwaliteit recyclen tot plastic van hoge kwaliteit, dat kan worden gebruikt voor voedsel- of drankverpakkingen, inclusief materiaal dat in het verleden naar verbrandingsovens of stortplaatsen zou zijn gebracht. De voorbeeldfles is de eerste plastic fles ooit gemaakt van plastic uit de zee dat met succes is gerecycled tot een verpakking van voedsel en dranken.

Op korte termijn zal Coca-Cola de verbeterde recyclingtechniek op commerciële schaal inzetten met behulp van afvalstromen van bestaande recyclers, inclusief voorheen niet-recyclebare plastics en recyclebare materialen van mindere kwaliteit. Coca-Cola is van plan om dit verbeterde gerecyclede materiaal vanaf 2020 in een aantal van zijn flessen te gaan gebruiken.

Een nieuw opgerichte verpakkingsinnovatiehub zal de focus blijven leggen op versnelde investeringen en innovaties voor heel West-Europa. Hieronder vallen investeringen in verbeterde recyclingtechnologieën en alternatieve verpakkingsoplossingen voor de toekomst, zoals papieren flessen, ‘bio-based’ verpakkingsmaterialen, hervulbare-herbruikbare verpakkingen en verpakkingsloze alternatieven, zoals de Freestyle-dispensers of andere microdoseringsoplossingen.

* Plastic afkomstig uit de Middellandse Zee en van de kustlijn van Spanje en Portugal.

Paginate previous Terug